OFICIĀLIE DOKUMENTI  

 STATŪTI

Latvijas Sporta Cīņas federācijas statūti

ATZINUMI

Latvijas Sporta federāciju padomes atzīšanas apliecība         Starptautiskās cīņas federācijas UWW atzinums   

 NOTEIKUMI
Brīvās, Grieķu-romiešu un sieviešu cīņas noteikumi LAT ENG

 KOVID-19

LSCF sacensību sanitārais protokols.pdf

 TRENERU SERTIFIKĀCIJA

UZŅEMŠANAS UN PĀRCELŠANAS NORMATĪVI

Rezultivitātes kritēriji - normatīvi profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs vispārējā fiziskā sagatavotība un speciālā fiziskā sagatavotība.

Kovid -19 pandēmijas laika rezultivitātes kritēriji - normatīvi profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs vispārējā fiziskā sagatavotība un speciālā fiziskā sagatavotība 2020./2021. m.g. NAV AKTUĀLI ŠOBRĪD!
 

JAUNU BIEDRU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Iesniegums biedriem par uzņemšanu Latvijas Sporta Cīņas federācijā
LSCF DARBĪBAS GADA PĀRSKATI
2019. gada pārskats 2020. gada pārskats 2021.gada pārskats

2022. gada pārskats
LSCF GADA BUDŽETS
2022
LSCF VALDES SĒŽU PROTOKOLI
Valdes sēžu protokoli 2023
Valdes sēžu protokoli 2022
Valdes sēdes izraksts 2-2021
Valdes sēdes izraksts 1-2021
Valdes sēdes protokols Nr. 4
LSCF KOPSAPULCES PROTOKOLI
LSCF KOPSAPULCE 2023

VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻI

LSFP 2022  LOK 2022  IZM 2022

 LSCF REVIDENTA ATZINUMS

LSCF revidenta atzinums 2022.g.

PAŠVALDĪBU PIEŠĶIRTĀS FINANSES

Rīgas Domes atbalsts 2021 E. Zeidlere.doc
Rīgas Domes atbalsts 2021 I. Samušonoks.doc
Rīgas Domes atbalsts 2021 M. Puriņš un O. Stauga.doc
Rīgas Domes atbalsts 2021 A. Reutam un K. Semjonovam.doc
Rīgas Domes atbalsts 2021 R. Lukinam un V. Lutkevicam.doc
Rīgas Domes atbalsts 2021 R. Lukinam
Rīgas Domes atbalsts 2021 D. Bendiks un V. Lutkevics

Rīgas Domes atbalsts 2022 O.Stauga un A. Reuts starpt.turn. Rumānijā
Rīgas Domes atbalsts 2022 R.Lukinam dalībai Eiropas čempionātā U-17
Rīgas Domes atbalsts 2022 24. UWW V.Freidenfelda kausa izcīņai
Rīgas Domes atbalsts 2022 D.Bendika dalībai U-20 Eiropas čempionātā
Rīgas Domes atbalsts 2022 I. Samušonokam dalībai UWW reitinga turnīrā Matteo Pellicone, Romā

 
     

 SACENSĪBU DOKUMENTI

SACENSĪBU KALENDĀRS
LSCF 2020. gada kalendārs

Arhīvs: 2013  2014  2015   2016  2017  2018  2020

LATVIJAS ČEMPIONĀTU UN MEISTARSACĪKŠU NOLIKUMI

LSCF 2020.gada Latvijas čempionātu nolikums
Arhīvs: 2013  2014  2015  2016   2017  2018  2019