Latvijas Sporta Cīņas federācijas  valde

 Nr.
p.k.
Vārds, Uzvārds
 Amats Tiesības pārstāvēt
 Ievelēšanas
datums
 Pilnvaru
termiņš
 1. Armands Zvirbulis
 Prezidents Pārstāv atsevišķi
 15.03.2023. 4 gadi
 2. Igors Kostins
 Viceprezidents Pārstāv atsevišķi
 15.03.2023. 4 gadi
 3. Imants Lagodskis
 Ģenerālsekretārs Pārstāv atsevišķi
15.03.2023.  4 gadi
 4. Laura Skujiņa
 Valdes locekle
 Pārstāv kopā ar 3 valdes locekļiem
  15.03.2023.  4 gadi
 5. Uģis Zanders
 Valdes loceklis
 Pārstāv kopā ar 3 valdes locekļiem
15.03.2023.  4 gadi
 6. Vasilijs Zjatkovs
 Valdes loceklis
 Pārstāv kopā ar 3 valdes locekļiem
15.03.2023.  4 gadi
 7. Ivars Drupa
 Valdes loceklis
 Pārstāv kopā ar 3 valdes locekļiem
  15.03.2023.  4 gadi
 8.Aleksejs Kostirevs Valdes loceklis
 Pārstāv kopā ar 3 valdes locekļiem
  15.03.2023.  4 gadi
 9. Naums Vorobeičiks
 Valdes loceklis
 Pārstāv kopā ar 3 valdes locekļiem
15.03.2023.  4 gadi
 10. Andžejs Pjateckis
 Valdes loceklis
 Pārstāv kopā ar 3 valdes locekļiem
  15.03.2023.  4 gadi