Latvijas Sporta Cīņas federācijas sportistu reģistrs  (sagatavots 2023.g. 31. decembrī)

Sportistu sarakstā tiek iekļauti sportisti no 10 gadu vecuma, kuri piedalījušies vismaz divās sacensībās kalendārā gada laikā. Sportistu saraksts tiks koriģēts un papildināts, sportistiem sasniedzot 10 gadu vecumu, un izpildot prasības par dalību sacensībās.