Latvijas Sporta Cīņas federācijas sportistu saraksts (sagatavots 2023.g. janvārī)

Sportistu sarakstā tiek iekļauti sportisti no 10 gadu vecuma, kuri piedalījušies vismaz divās sacensībās kalendārā gada laikā. Sportistu saraksts tiks koriģēts un papildināts, sportistiem sasniedzot 10 gadu vecumu, un izpildot prasības par dalību sacensībās.